SEB Dynamisk Räntefond C EUR - Lux

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
102,32 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - övriga obligationer
Senaste kursdatum
2020-01-28
ISIN
LU0979738571
Fondens startdatum
2014-02-17
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,98%
Förvaltningskostnad
0,90%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
5,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Örjan Pettersson
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden är en totalavkastande räntefond som fokuserar på norden. Tillgångarna allokeras aktivt mellan skuldinstrument utgivna av företag och andra ränterelaterade instrument. Ränte- och kreditrisken anpassas löpande till förändringar i marknaden. Målsättningen är att uppnå en minimiavkastning uppgår till minst den riskfria räntan plus 2 procentenheter i genomsnitt per år under en normal konjunkturcykel. Före varje investering görs en kreditriskbedömning. Förvaltaren får investera upp till 20 % av tillgångarna i andra valutor än svenska kronor. Upp till 50 % av tillgångarna kan investeras i skuldinstrument utgivna av företag med kreditbetyg från BB+ till CCC- på S&P’s skala eller motsvarande. Portföljens genomsnittliga löptid kan variera mellan 0 och 5 år. Upp till 100 procent av fondens tillgångar får investeras i olika överlåtbara räntebärande värdepapper om de ges ut eller garanteras av någon medlemsstat i EU eller OECD.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 0,4%
1 månad 1,7%
3 månader -1,6%
1 år 2,9%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 1,0%
Sedan start 21,6%
Kursdatum: 2020-01-28
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
122,5%
Övrigt
2,3%
Kort ränta
-24,8%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31