Nordkinn Fixed Income Macro Fund NOK E

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
126,82 NOK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, övriga
Senaste kursdatum
2020-01-31
ISIN
SE0005218930
Fondens startdatum
2013-07-01
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,50%
Förvaltningskostnad
1,65%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
7,6%
Sharpe Ratio 3 år
0,3
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Nordkinn Asset Management
Hemsida
www.nordkinnam.se
Förvaltarens namn
Alexander Melsom
Adress
Kungsgatan 33, 6 tr
Telefon
+46 8 4734050
 
Placeringsinriktning
Fonden har som målsättningen att skapa positiv avkastning oavsett marknadsklimat, s.k. absolut avkastning. Förvaltningen fokuserar på de nordiska kapitalmarknaderna, men investerar även i övriga OECD-marknader. Tonvikt läggs på ränte- och valutamarknader där investeringar framförallt görs i räntebärande värdepapper, valutor samt olika typer av derivatinstrument. Placeringar i räntemarknader kommer inte vid någon tidpunkt understiga 50 procent av fondens värde. Fondens placeringsmöjligheter är mindre begränsande än för värdepappersfonder, såsom möjligheten till belåning, blankning samt att i större omfattning använda derivatinstrument. Detta möjliggör för fonden att utnyttja önskvärda risker, att neutralisera icke önskvärda risker samt att kombinera långa positioner (stiger i värde när priset går upp, minskar i värde när priset går ner) och korta positioner (stiger i värde när priset går ned, minskar i värde när priset går upp).
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -
1 vecka -
1 månad -0,3%
3 månader 1,4%
1 år 1,7%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet -0,6%
Sedan start 20,9%
Kursdatum: 2020-01-31
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är - av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per -
Uppgift saknas.
Totalt är - av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per -
Portföljen uppdaterad per -