Spiltan Högräntefond

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
118,14 SEK
PPM-nummer
560599
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2020-01-24
ISIN
SE0005798329
Fondens startdatum
2014-04-02
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,75%
Förvaltningskostnad
0,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,9%
Sharpe Ratio 3 år
4,7
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Spiltan Fonder AB
Hemsida
www.spiltanfonder.se
Förvaltarens namn
Lars Lönnquist
Adress
Riddargatan 17
Telefon
+46 8 54581340
 
Placeringsinriktning
Spiltan Högräntefond är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen i företagsobligationer men kan även investera i andra värdepapper med betydande ränteinslag. Fonden får placera i nordiska bolag men tar ingen valutarisk. Den genomsnittliga räntelöptiden för placeringarna, mätt på den totala fondförmögenheten, kan variera mellan noll till tio år. Fondens målsättning är att erbjuda dubbelt så hög avkastning som traditionella korträntefonder.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,1%
1 månad 0,6%
3 månader 1,2%
1 år 5,0%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 0,5%
Sedan start 18,1%
Kursdatum: 2020-01-24
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
77,0%
Kort ränta
22,0%
Övrigt
1,1%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31