FIRST Nordisk Högränta

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
1 024,42 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2020-02-25
ISIN
NO0010705981
Fondens startdatum
2014-03-27
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
0,90%
Förvaltningskostnad
0,90%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
2,1%
Sharpe Ratio 3 år
2,0
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
FIRST Fondene AS
Hemsida
www.firstfondene.no
Förvaltarens namn
Henry Grepstad
Adress
Munkedamsveien 45E
Telefon
+47 22015500
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar i fondandelar i obligationsfonden FIRST Høyrente. Fonden är en matarfond, dvs. en fond i fond, och har enligt §6.12 i den norska verdipapifondloven Finanstilsynets tillstånd att placera minst 85 procent av sina tillgångar i mottagarfonden. Resterande medel placeras i finansiella derivat för valutasäkring och i likvida placeringar. Mottagarfonden är en obligationsfond som i huvudsak ska investera i obligationer noterade på Oslobörsen. De flesta obligationerna kommer att ha hög kreditrisk ("High Yield"), vilket innebär att de har ett lägre kreditbetyg än BBB-. Obligationer i denna kategori kännetecknas av hög avkastning, men också av högre risk för att förlora pengar. FIRST Høyrente noteras i och är exponerad mot norska kronor, och matarfonden valutsäkras i svenska kronor genom valutaderivat.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,3%
1 vecka -0,6%
1 månad -0,2%
3 månader 1,0%
1 år 3,5%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 0,5%
Sedan start 21,9%
Kursdatum: 2020-02-25
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
92,1%
Latinamerika
7,9%
Totalt är 0,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Energi
100,0%
Totalt är 0,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
80,2%
Kort ränta
15,5%
Övrigt
4,2%
Aktier
0,2%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31