Cicero Nordic Corporate Bond A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
113,70 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2019-10-11
ISIN
SE0005757275
Fondens startdatum
2014-03-10
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,93%
Förvaltningskostnad
0,90%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,9%
Sharpe Ratio 3 år
4,2
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Cicero Fonder AB
Hemsida
www.cicerofonder.se
Förvaltarens namn
Oscar Sterndahlen
Adress
Mäster Samuelsgatan 1
Telefon
+46 8 4401380
 
Placeringsinriktning
Cicero Nordic Corporate Bond är en aktivt förvaltad räntefond. Målsättningen med fondens placeringar är att uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar givet fondens riskspridning och placeringsinriktning. Fondens placeringsinriktning är på den nordiska räntemarknaden, i huvudsak i företagsobligationer. Placeringar kan ske i alla typer av räntepapper. Det innebär att fonden kan investera i instrument utgivna av stat och kommun samt i företagsobligationer och företagskrediter med god kreditvärdighet (investment grade), låg kreditvärdighet (high yield) eller i företag som saknar kreditrating.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,1%
1 månad 0,3%
3 månader 1,0%
1 år 3,3%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 3,9%
Sedan start 13,7%
Kursdatum: 2019-10-11
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Lång ränta
94,4%
Kort ränta
3,4%
Övrigt
2,2%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30