Vanguard Eurozone Stock Idx Ins USD Acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
245,68 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Euroland
Senaste kursdatum
2020-01-24
ISIN
IE00B02JYG83
Fondens startdatum
2014-02-27
Jämförelseindex
MSCI EMU NR EUR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,12%
Förvaltningskostnad
0,12%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,6%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
0,4%
Informationskvot 3 år
1,1
   
Fondbolag
Vanguard Group (Ireland) Limited
Hemsida
global.vanguard.com
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
70 Sir John Rogerson’s Quay
Telefon
+353 1 6123226
 
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att följa utfallet för MSCI EMU Index (Index). Indexet innefattar aktier i företag i länder i euroområdet och avser att fånga upp 85 procent av de ländernas börsvärde. Euroområdet är alla länder i EU som har antagit euro som sin valuta. Fonden kan investera i finansiella derivatinstrument som kan öka eller minska exponeringen mot underliggande tillgångar och leda till större svängningar i Fondens substansvärde. Vissa derivat ger upphov till ökad förlustrisk om Fondens motpart inte uppfyller sina betalningsskyldigheter. Fonden investerar i värdepapper som är denominerade i EUR. Rörelser i valutakurser kan negativt påverka avkastningen på investeringarna.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,0%
1 vecka -0,5%
1 månad 1,7%
3 månader 3,8%
1 år 25,0%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 2,0%
Sedan start 77,2%
Kursdatum: 2020-01-24
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
97,0%
Övrigt
3,0%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Finans
17,4%
Industri
15,4%
Konsument, cyklisk
12,9%
Teknik
10,4%
Konsument, stabil
9,4%
Sjukvård
8,9%
Råvaror
6,4%
Kommunikation
6,3%
Allmännyttigt
5,9%
Energi
5,0%
Övrigt
2,1%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31