Indecap Guide Företagsobligation C

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
108,70 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
SE0005851334
Fondens startdatum
2014-04-11
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,11%
Förvaltningskostnad
0,90%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,7%
Sharpe Ratio 3 år
1,4
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Indecap AB
Hemsida
www.indecapfonder.se
Förvaltarens namn
Karl Wahnberg
Adress
Regeringsgatan 60
Telefon
46 8 409 454 00
 
Placeringsinriktning
Indecap Guide Företagsobligation är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i huvudsak i nordiska statsobligationer samt företagsobligationer direkt och eller i andra fonder som placerar i dessa ränteinstrument. Fonden har en långsiktig placeringshorisont med en investeringsstrategi där fonden drar nytta av olika förvaltares kompetens och därmed olika förvaltningsstilar som kompletterar varandra vilket ger en god riskspridning mellan olika krediter samt löptider. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Målsättningen är att fonden ska uppvisa en god riskjusterad avkastning relativt jämförbara produkter.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,1%
1 månad 0,3%
3 månader 0,6%
1 år 2,9%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 0,5%
Sedan start 8,5%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Nordamerika
100,0%
Totalt är 0,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Teknik
100,0%
Totalt är 0,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Lång ränta
91,3%
Kort ränta
7,0%
Övrigt
1,1%
Aktier
0,5%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31