Ålandsbanken Euro Bond SEK

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
314,33 SEK
PPM-nummer
144501
Morningstar kategori
Ränte - euro obligationer, medellånga
Senaste kursdatum
2020-01-24
ISIN
FI4000087887
Fondens startdatum
2014-04-14
Jämförelseindex
BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
0,69%
Förvaltningskostnad
0,69%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,1%
Sharpe Ratio 3 år
1,6
Tracking Error 3 år %
5,5%
Informationskvot 3 år
-0,3
   
Fondbolag
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.alandsbanken.fi
Förvaltarens namn
Jarkko Toivonen
Adress
Nygatan 2
Finland
Telefon
+358 20429088
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar sina medel i räntebärande värdepapper i euro inom Europa. Fonden förvaltas enligt en aktiv strategi som utgår från branschval och "bond-picking", vilket innebär att fonden sannolikt avviker från jämförelseindexets sammansättning. Fonden strävar under normala marknadsförhållanden efter att ha en genomsnittlig duration om 1-3 år. Syftet med fondens placeringsverksamhet är att åstadkomma en jämn avkastning med lägsta möjliga risk i det placerade kapitalet. Strategin som medellång räntefond ger fonden möjlighet att fritt flytta tyngdpunkten för sina placeringar mellan längre och kortare maturiteter och på detta sätt åstadkomma en möjligast jämn värdeutveckling i varje marknadsläge. Fonden kan utnyttja derivatinstrument i skyddande syfte samt för att främja en effektiv egendomsförvaltning.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 0,3%
1 månad 0,5%
3 månader 0,8%
1 år 3,9%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 0,6%
Sedan start 12,0%
Kursdatum: 2020-01-24
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
94,2%
Kort ränta
4,4%
Övrigt
1,4%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31