Ålandsbanken Premium 30 SEK

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
273,67 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, försiktig
Senaste kursdatum
2020-01-23
ISIN
FI4000087903
Fondens startdatum
2014-04-14
Jämförelseindex
Cat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIWd
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,53%
Förvaltningskostnad
1,30%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
5,4%
Sharpe Ratio 3 år
0,5
Tracking Error 3 år %
3,1%
Informationskvot 3 år
-0,7
   
Fondbolag
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.alandsbanken.fi
Förvaltarens namn
Niklas Wellfelt
Adress
Nygatan 2
Finland
Telefon
+358 20429088
 
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att på lång sikt uppnå en gynnsam värdeutveckling med låg aktierisk. Fondens tillgångar placeras i räntebärande värdepapper och aktier, globalt. I ett normalläge placeras 70 % av fondens tillgångar i räntebärande värdepapper och 30 % i aktier. Fonden placerar sina tillgångar enligt en aktiv placeringsstrategi. Beroende på marknadsläget kan fonden placera 0–50 % av sina medel i aktier och maximalt 100 % i räntebärande värdepapper. Fonden strävar i ett normalläge på räntemarknaden efter att ha en genomsnittlig duration som är längre än 1 år för sina ränteplaceringar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 0,1%
1 månad 1,2%
3 månader 0,9%
1 år 8,5%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 1,4%
Sedan start 18,8%
Kursdatum: 2020-01-23
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
42,9%
Nordamerika
36,5%
Sverige
20,2%
Övrigt
0,4%
Totalt är 34,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Finans
21,8%
Sjukvård
15,8%
Industri
15,1%
Teknik
12,5%
Konsument, stabil
7,4%
Konsument, cyklisk
6,4%
Kommunikation
6,3%
Råvaror
5,7%
Energi
5,2%
Övrigt
3,8%
Totalt är 34,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
39,9%
Aktier
36,1%
Kort ränta
19,6%
Övrigt
4,4%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31