Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
209,53 SEK
PPM-nummer
687509
Morningstar kategori
Branschfond, ny energi
Senaste kursdatum
2020-01-17
ISIN
SE0005965662
Fondens startdatum
2014-10-08
Jämförelseindex
S&P Global Clean Energy TR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,50%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,9%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
10,1%
Informationskvot 3 år
-0,6
   
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Hemsida
www.handelsbanken.se/fonder
Förvaltarens namn
Patric Lindqvist
Adress
BLASIEHOLMSTORG 12
STOCKHOLM V7 10670
Telefon
+46 8 7011000
 
Placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden placerar globalt i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, häribland företag som positivt kan bidra till effektivare energianvändning genom bl.a. alternativa energikällor eller miljöteknik. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. En restriktiv hållning till fossila bränslen tillämpas och kriterier för bolag med verksamhet inom områdena/branscherna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi beaktas.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,5%
1 vecka 3,4%
1 månad 9,1%
3 månader 14,6%
1 år 36,7%
10 år 126,8%
15 år -
Sedan årsskiftet 7,4%
Sedan start 83,8%
Kursdatum: 2020-01-17
Innehav
Nordamerika
39,2%
Västeuropa exkl Sverige
30,9%
Asien exkl Japan
21,4%
Övrigt
8,4%
Totalt är 96,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Industri
26,8%
Teknik
23,6%
Allmännyttigt
22,5%
Konsument, stabil
10,2%
Fastigheter
6,5%
Råvaror
5,3%
Övrigt
5,2%
Totalt är 96,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
96,2%
Kort ränta
3,8%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31