Alfred Berg Income NOK

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
120,99 NOK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - NOK obligationer, högrisk
Senaste kursdatum
2020-01-24
ISIN
SE0006261269
Fondens startdatum
2014-10-19
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
0,86%
Förvaltningskostnad
0,80%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
6,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Alfred Berg Fonder AB
Hemsida
www.alfredberg.se
Förvaltarens namn
Maria Granlund
Adress
Box 70447. Nybrokajen 5
Telefon
+46 8 56234700
 
Placeringsinriktning
Fonden är en blandfond som inriktar sig på placeringar i kreditoch företagsobligationer samt aktier på den nordiska ränteoch aktiemarknaden. Fondens medel kan vara placerade i överlåtbara värdepapper och penning-marknadsinstrument utgivna av företrädesvis företag, inklusive kreditinstitut, men också av kommuner, bostadsinstitut och stater m.fl. Fondens medel kan även vara placerade i derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka -0,6%
1 månad 1,3%
3 månader 1,9%
1 år 5,9%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 0,2%
Sedan start 16,0%
Kursdatum: 2020-01-24
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Lång ränta
81,2%
Kort ränta
17,6%
Övrigt
1,2%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30