BSF Global Long/Short Equity A2 SEK H

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
949,51 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, marknadsneutral
Senaste kursdatum
2019-12-13
ISIN
LU1122056838
Fondens startdatum
2014-10-29
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,24%
Förvaltningskostnad
1,80%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
4,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,4
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
BlackRock (Luxembourg) SA
Hemsida
www.blackrock.com
Förvaltarens namn
Kevin Franklin
Adress
6D route de Trèves
Telefon
+44 20 77433000
 
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att uppnå en positiv absolut avkastning på din investering genom en kombination av kapitaltillväxt och intäkter oavsett marknadssituationen. Fonden strävar efter att skaffa sig en investeringsexponering på minst 70 procent mot värdepapper (t.ex. aktier) i företag hemmahörande eller som bedriver sin huvudsakliga verksamhet i utvecklade länder världen över. Detta uppnås genom investeringar på minst 70 procent av tillgångarna i aktier, andra aktierelaterade värdepapper och när det anses lämpligt, räntebärande värdepapper (som till exempel obligationer), penningmarknadsinstrument (dvs. skuldförbindelser med kortfristiga löptider), inlåning och kontanta medel. Aktierelaterade värdepapper omfattar finansiella derivatinstrument (dvs. kontrakt vars värde grundas på en eller flera underliggande tillgångar).
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,4%
1 vecka -0,6%
1 månad -1,2%
3 månader -0,1%
1 år -0,9%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet -2,6%
Sedan start -5,0%
Kursdatum: 2019-12-13
Innehav
Nordamerika
53,5%
Västeuropa exkl Sverige
26,4%
Japan
13,3%
Övrigt
6,8%
Totalt är 125,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Uppgift saknas.
Totalt är 125,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Kort ränta
91,9%
Lång ränta
8,2%
Övrigt
0,0%
Aktier
-0,1%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31