Öhman Räntefond Kompass Hållbar A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
104,54 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, långa
Senaste kursdatum
2019-10-15
ISIN
SE0006887196
Fondens startdatum
2015-04-13
Jämförelseindex
FTSE Swedish GBI SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,62%
Förvaltningskostnad
0,70%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,0%
Sharpe Ratio 3 år
2,1
Tracking Error 3 år %
2,1%
Informationskvot 3 år
0,2
   
Fondbolag
Öhman Fonder
Hemsida
www.ohman.se/fonder
Förvaltarens namn
Lars Kristian Feste
Adress
Box 7837
Telefon
+46 20525300
 
Placeringsinriktning
Fonden är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i alla typer av räntebärande värdepapper med inriktning på Norden. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid ska vara mellan -1 och 5 år. Fonden investerar i bolag och emittenter som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna. All valutarisk säkras tillbaka till svenska kronor som är fondens basvaluta.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka -0,3%
1 månad 0,0%
3 månader 0,8%
1 år 3,7%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 3,6%
Sedan start 4,5%
Kursdatum: 2019-10-15
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Lång ränta
92,1%
Kort ränta
7,7%
Övrigt
0,2%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30