East Capital Global Frontier Mkts A SEK

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
138,90 SEK
PPM-nummer
870907
Morningstar kategori
Tillväxtmarknader, nya
Senaste kursdatum
2019-11-19
ISIN
LU1125674611
Fondens startdatum
2014-12-12
Jämförelseindex
MSCI Frontier Markets NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,73%
Förvaltningskostnad
1,90%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
9,7%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
5,4%
Informationskvot 3 år
-0,3
   
Fondbolag
East Capital Asset Management S.A.
Hemsida
www.eastcapital.com
Förvaltarens namn
Peter Elam Håkansson
Adress
11, rue Sainte-Zithe
Telefon
+46 8 505 97 777
 
Placeringsinriktning
Fondens mål är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom exponering mot bolag belägna på frontiermarknader världen över. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera åtminstone 75 procent av sina tillgångar direkt eller indirekt i aktier eller aktierelaterade värdepapper i bolag belägna på frontiermarknader eller som bedriver en väsentlig del av sin ekonomiska verksamhet där. Frontiermarknader definieras som mindre framskridna och mindre åtkomliga tillväxtmarknadsländer som ingår i index relaterade till frontiermarknader. Fonden får även investera i alla länder som klassificeras som tillväxtmarknader, eller på alla andra marknader som ännu inte klassificerats som frontiermarknader, men som enligt investeringsförvaltarens åsikt uppvisar samma ekonomiska egenskaper som de länder som ingår i index relaterade till frontiermarknader.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,3%
1 vecka -0,3%
1 månad 1,2%
3 månader 3,0%
1 år 16,7%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 21,1%
Sedan start 38,4%
Kursdatum: 2019-11-19
Innehav
Afrika och Mellanöstern
51,9%
Asien exkl Japan
27,7%
Västeuropa exkl Sverige
8,0%
Östeuropa
6,3%
Latinamerika
6,2%
Totalt är 94,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Finans
55,2%
Teknik
9,9%
Sjukvård
9,8%
Konsument, stabil
9,0%
Konsument, cyklisk
5,4%
Övrigt
10,8%
Totalt är 94,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
94,1%
Kort ränta
5,9%
Lång ränta
1,2%
Övrigt
-1,2%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30