UB Europa REIT A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
168,68 EUR
PPM-nummer
852079
Morningstar kategori
Branschfond, fastighetsbolag Europa
Senaste kursdatum
2019-11-15
ISIN
FI4000081187
Fondens startdatum
2014-01-23
Jämförelseindex
FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,29%
Förvaltningskostnad
1,20%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,1%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
3,9%
Informationskvot 3 år
-0,5
   
Fondbolag
UB Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.ubrealassets.com
Förvaltarens namn
Aki Kostiander
Adress
Alexandersgatan 21 A
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
UB Europa REIT är en aktiefond (UCITS) som placerar i börsnoterade europeiska fastighetsbolagsaktier och REITs. Målet är att ge investeraren möjlighet att placera likvitt i europeiska fastigheter och att så effektivt som möjligt undvika värdefluktuationer på aktie- och räntemarknaden. På grund av detta beaktas speciellt företagens utdelningsmöjligheter när placeringsobjekten väljs. Målet är också att sprida placeringarna på flera olika geografiska marknader för att minska fastighetsmarknadens konjunkturrisk. Allokeringen sker inte baserat på bolagens marknadsvärde och fonden har inget jämförelseindex. Fonden kan skydda helt eller delvis sin valutaexponering.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,4%
1 vecka -0,2%
1 månad -0,5%
3 månader 11,0%
1 år 19,1%
10 år 126,4%
15 år 235,2%
Sedan årsskiftet 28,7%
Sedan start 99,7%
Kursdatum: 2019-11-15
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
95,6%
Övrigt
4,4%
Totalt är 89,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Fastigheter
97,3%
Övrigt
2,7%
Totalt är 89,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Aktier
89,9%
Övrigt
8,8%
Kort ränta
1,3%
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30