UB Global REIT A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
154,72 EUR
PPM-nummer
887901
Morningstar kategori
Branschfond, fastighetsbolag
Senaste kursdatum
2019-11-21
ISIN
FI4000081195
Fondens startdatum
2014-01-23
Jämförelseindex
FTSE EPRA Nareit Global TR USD
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,48%
Förvaltningskostnad
1,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,4%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
4,1%
Informationskvot 3 år
-0,8
   
Fondbolag
UB Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.ubrealassets.com
Förvaltarens namn
Aki Kostiander
Adress
Alexandersgatan 21 A
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i aktier i börsnoterade fastighetsplaceringsbolag i OECD-länder. Fonden har som mål att erbjuda likvida och globala placeringar i fastigheter så att bland annat den risk som orsakas av regionala fastighetskonjunkturer är diversifierad. Eftersom fonden strävar efter en risk/avkastningsprofil i enlighet med den direkta fastighetsmarknaden, placeras fondens tillgångar i huvudsak i s.k. REIT-bolag (Real Estate Investment Trust) med hög dividendavkastning. Placeringarna i REIT-bolag med höga dividender ger fonden en möjlighet att sträva efter en jämnare avkastning med lägre risk jämfört med den allmänna kursutvecklingen i börsnoterade fastighetsbolag. Eftersom fondens mål är en jämn absolut avkastning oberoende av den allmänna marknadsutvecklingen har fonden inget jämförelseindex.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,5%
1 vecka 0,6%
1 månad -0,9%
3 månader 6,9%
1 år 20,3%
10 år 158,2%
15 år -
Sedan årsskiftet 29,3%
Sedan start 84,6%
Kursdatum: 2019-11-21
Innehav
Nordamerika
45,3%
Västeuropa exkl Sverige
35,1%
Japan
11,4%
Övrigt
8,2%
Totalt är 96,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Fastigheter
98,7%
Övrigt
1,3%
Totalt är 96,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Aktier
96,0%
Kort ränta
2,2%
Övrigt
1,8%
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30