UB Global REIT A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
166,10 EUR
PPM-nummer
887901
Morningstar kategori
Branschfond, fastighetsbolag
Senaste kursdatum
2020-02-18
ISIN
FI4000081195
Fondens startdatum
2014-01-23
Jämförelseindex
FTSE EPRA Nareit Global TR USD
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,48%
Förvaltningskostnad
1,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,3%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
4,2%
Informationskvot 3 år
-0,6
   
Fondbolag
UB Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.ubrealassets.com
Förvaltarens namn
Aki Kostiander
Adress
Alexandersgatan 21 A
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i aktier i börsnoterade fastighetsplaceringsbolag i OECD-länder. Fonden har som mål att erbjuda likvida och globala placeringar i fastigheter så att bland annat den risk som orsakas av regionala fastighetskonjunkturer är diversifierad. Eftersom fonden strävar efter en risk/avkastningsprofil i enlighet med den direkta fastighetsmarknaden, placeras fondens tillgångar i huvudsak i s.k. REIT-bolag (Real Estate Investment Trust) med hög dividendavkastning. Placeringarna i REIT-bolag med höga dividender ger fonden en möjlighet att sträva efter en jämnare avkastning med lägre risk jämfört med den allmänna kursutvecklingen i börsnoterade fastighetsbolag. Eftersom fondens mål är en jämn absolut avkastning oberoende av den allmänna marknadsutvecklingen har fonden inget jämförelseindex.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,6%
1 vecka 2,6%
1 månad 3,4%
3 månader 6,2%
1 år 19,6%
10 år 177,0%
15 år 179,7%
Sedan årsskiftet 6,0%
Sedan start 96,2%
Kursdatum: 2020-02-18
Innehav
Nordamerika
45,5%
Västeuropa exkl Sverige
35,3%
Japan
10,8%
Övrigt
8,4%
Totalt är 94,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Fastigheter
98,9%
Övrigt
1,1%
Totalt är 94,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
94,5%
Kort ränta
4,1%
Övrigt
1,4%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30