Aktia Europe Small Cap B

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
1,52 EUR
PPM-nummer
303644
Morningstar kategori
Europa, småbolag
Senaste kursdatum
2019-04-18
ISIN
FI4000122999
Fondens startdatum
2014-12-08
Jämförelseindex
MSCI Europe Small Cap NR EUR
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,99%
Förvaltningskostnad
1,92%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
16,7%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
4,1%
Informationskvot 3 år
-0,4
   
Fondbolag
Aktia Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.aktia.fi
Förvaltarens namn
Janna Haahtela
Adress
Mannerheimintie 14
00100 Helsingfors
Telefon
+358 (0)10 247 6843
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond som placerar sina medel i europeiska små och medelstora bolags aktier och aktierelaterade instrument. Med små och medelstora bolag avses i detta sammanhang bolag vars marknadsvärde vid placeringstidpunkten är mindre än 6 miljarder euro. Våra portföljförvaltare gör grundlig företag- och branschanalys för att hitta de bästa placeringsobjekten inom detta marknadssegment. Fondens målsättning är att uppnå bättre avkastning än sitt jämförelseindex på lång sikt.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,5%
1 vecka 2,4%
1 månad 6,2%
3 månader 19,0%
1 år 5,3%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 30,0%
Sedan start 71,0%
Kursdatum: 2019-04-18
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
91,9%
Sverige
8,1%
Totalt är 99,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2018-12-31
Konsument, cyklisk
22,1%
Teknik
17,6%
Sjukvård
15,2%
Finans
14,4%
Industri
10,8%
Råvaror
6,3%
Kommunikation
5,6%
Övrigt
7,9%
Totalt är 99,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2018-12-31
Aktier
99,8%
Kort ränta
0,2%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2018-12-31