Lannebo High Yield

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
119,18 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2019-10-22
ISIN
SE0006421855
Fondens startdatum
2015-01-30
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,92%
Förvaltningskostnad
0,90%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,0%
Sharpe Ratio 3 år
4,4
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Lannebo Fonder
Hemsida
www.lannebofonder.se
Förvaltarens namn
Karin Haraldsson
Adress
Kungsgatan 5
Telefon
+46 8 56225200
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad räntefond med inriktning på placeringar i högavkastande företagsobligationer främst i Norden. Med högavkastande obligationer avses obligationer utgivna av företag med lägre kreditvärdighet, även kallade High Yield-obligationer. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid. Den genomsnittliga löptiden i fonden är i normalfallet 3-5 år men kan under perioder vara längre eller kortare. Målsättningen är att skapa möjlighet till en god avkastning men till lägre risk än aktier. Fonden riktar sig till dig som har en långsiktig placeringshorisont och vill vara investerad i räntemarknaden. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Norden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,1%
1 månad 0,2%
3 månader 1,0%
1 år 3,4%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 4,2%
Sedan start 19,2%
Kursdatum: 2019-10-22
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Lång ränta
86,2%
Kort ränta
9,1%
Övrigt
4,7%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30