CF Bull

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
150,51 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Bull/Bear, aktier
Senaste kursdatum
2020-02-24
ISIN
SE0006426219
Fondens startdatum
2015-02-05
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,95%
Förvaltningskostnad
0,95%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
21,1%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Carnegie Fonder AB
Hemsida
www.carnegiefonder.se
Förvaltarens namn
Fredrik Hyunh
Adress
Regeringsgatan 56
Telefon
+46 8 12 15 50 00
 
Placeringsinriktning
Fonden har som målsättning att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 150 procent av den dagliga förändringen av det svenska indexet OMX Stockholm 30 GI. Det innebär att om Indexet stiger 1 procent så stiger fondens värde med cirka 1,5 procent och om indexet sjunker 1 procent så sjunker fondens värde med cirka 1,5 procent. Fonden kan liknas vid en indexfond med en hävstångseffekt. Fonden kännetecknas av hög risk. Fondens medel kan vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Indexet är uppbyggt kring de 30 överlåtbara värdepapper som har haft störst omsättning, beräknad i SEK, under en viss period på Nasdaq OMX Stockholm. Fonden kan använda derivat som ett led i fondens placeringsinriktning.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -3,9%
1 vecka -4,6%
1 månad 0,7%
3 månader 8,4%
1 år 27,4%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 4,8%
Sedan start 50,5%
Kursdatum: 2020-02-24
Innehav
Sverige
90,9%
Västeuropa exkl Sverige
9,1%
Totalt är 89,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Industri
37,8%
Finans
22,9%
Teknik
11,9%
Konsument, cyklisk
7,7%
Konsument, stabil
6,4%
Kommunikation
6,2%
Övrigt
7,2%
Totalt är 89,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
153,5%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
-53,5%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31