Tillväxt 75 - A

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
240,31 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Kapitalskyddade
Senaste kursdatum
2019-12-12
ISIN
LU1105987009
Fondens startdatum
2015-03-23
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,24%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
10,4%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Söderberg & Partners Asset Management SA
Hemsida
www.soderbergpartners.se
Förvaltarens namn
Niklas Vesterlund
Adress
Regeringsgatan 45
Telefon
+46 8 4515000
 
Placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Fonden investerar i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och konton hos kreditinstitut. Investeringar görs med avseende på prestation, kostnad, geografisk fördelning och bransch och skapar på så sätt en diversifierad portfölj. Aktieplaceringarna sker huvudsakligen i tillväxtmarknader. Nödvändiga omviktningar görs för att uppnå en så hög avkastning som möjligt i förhållande till fondens risknivå. Andelen av kapitalet som investeras i aktiefonder respektive räntefonder kommer att förändras över tiden. Detta styrs av en egen riskkontrollmodell. Modellens målsättning är att bevara minst 75 % av den högsta andelskursen på ett års sikt.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,4%
1 vecka 1,2%
1 månad -1,9%
3 månader 2,3%
1 år 12,9%
10 år 46,9%
15 år -
Sedan årsskiftet 15,8%
Sedan start 22,5%
Kursdatum: 2019-12-12
Innehav
Asien exkl Japan
72,7%
Östeuropa
12,3%
Latinamerika
11,5%
Övrigt
3,5%
Totalt är 87,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Finans
24,0%
Konsument, cyklisk
13,2%
Kommunikation
10,8%
Teknik
10,7%
Konsument, stabil
9,8%
Energi
9,2%
Industri
7,1%
Råvaror
5,4%
Övrigt
9,8%
Totalt är 87,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Aktier
87,0%
Kort ränta
9,5%
Lång ränta
3,5%
Övrigt
-0,1%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30