Tundra Vietnam D USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
21,26 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Vietnam
Senaste kursdatum
2019-11-18
ISIN
SE0005797123
Fondens startdatum
2015-04-13
Jämförelseindex
Vietnam VN Index
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
2,60%
Förvaltningskostnad
3,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
17,6%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
7,2%
Informationskvot 3 år
-0,8
   
Fondbolag
Tundra Fonder AB
Hemsida
www.tundrafonder.se
Förvaltarens namn
Mattias Martinsson
Adress
Birger Jarlsgatan 33, 111 45 Stockholm
Telefon
+ 46 8 551 145 70
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar minst 90% av fondförmögenheten skall placeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av företag, som har sitt säte i, eller som har sina huvudsakliga tillgångar i, eller som bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Vietnam. Upp till 10 procent av fondförmögenheten får placeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper, som ej har sitt säte i, eller som ej har sina huvudsakliga tillgångar i, eller som ej bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Vietnam. Oavsett ovan nämnda begränsningar får fonden alltid ha de likvida medel som behövs för förvaltningen, dock högst 20 procent av fondförmögenheten. Fondens medel får placeras i derivatinstrument.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,5%
1 vecka -2,1%
1 månad 0,1%
3 månader 1,6%
1 år 10,0%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 16,7%
Sedan start 50,8%
Kursdatum: 2019-11-18
Innehav
Asien exkl Japan
100,0%
Totalt är 92,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Finans
23,0%
Fastigheter
21,8%
Råvaror
13,8%
Konsument, cyklisk
10,8%
Konsument, stabil
9,9%
Teknik
8,8%
Industri
5,3%
Övrigt
6,7%
Totalt är 92,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
97,8%
Kort ränta
2,2%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31