SEB US All Cap C EUR

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
132,96 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
USA, tillväxtbolag
Senaste kursdatum
2019-11-19
ISIN
LU1132339661
Fondens startdatum
2015-05-21
Jämförelseindex
Russell 1000 Growth TR USD
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,56%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
5,5%
Informationskvot 3 år
-1,8
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
James Wilhelm
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar huvudsakligen i nordamerikanska aktier och aktierelaterade värdepapper i olika branscher. Förvaltningsteamet gör en taktisk fördelning mellan olika förvaltningsstrategier, som i sin tur investerar i aktier. Dessa strategier har olika inriktningar; de kan vara inriktade på stora, medelstora eller små bolag. De kan vara inriktade mot värde- eller tillväxtaktier och de kan vara koncentrerade eller bredare. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen av svenska kronans utveckling i relation till andra valutor.Eftersom fonden har en annan basvaluta kommer fondens utveckling uttryckt i SEK att skilja sig från fondens utveckling i dess basvaluta. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,6%
1 vecka -0,3%
1 månad 5,0%
3 månader 7,1%
1 år 18,4%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 31,6%
Sedan start 53,4%
Kursdatum: 2019-11-19
Innehav
Nordamerika
96,5%
Övrigt
3,5%
Totalt är 97,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Teknik
20,6%
Kommunikation
20,0%
Finans
17,8%
Sjukvård
14,4%
Konsument, cyklisk
8,3%
Industri
6,0%
Fastigheter
5,4%
Övrigt
7,4%
Totalt är 97,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
97,6%
Kort ränta
2,4%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31