Handelsbanken Räntestrategi Pl A1 SEK

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
100,02 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, lång/kort, ränta
Senaste kursdatum
2019-11-21
ISIN
SE0007157862
Fondens startdatum
2015-09-03
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,40%
Förvaltningskostnad
0,40%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,7%
Sharpe Ratio 3 år
0,5
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Hemsida
www.handelsbanken.se/fonder
Förvaltarens namn
Joakim Buddgård
Adress
BLASIEHOLMSTORG 12
STOCKHOLM V7 10670
Telefon
+46 8 7011000
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad räntefond. Fonden är en specialfond vilket innebär att den avviker från en värdepappersfond bland annat genom att fonden kan ha stora innehav i statspapper och säkerställda obligationer utfärdade av enskilda stater eller emittenter. Fondens målsättning är att uppnå en hög riskjusterad avkastning genom ett aktivt positionstagande på de globala räntemarknaderna. Målsättningen är vidare att ge positiv avkastning oavsett om marknadsräntorna stiger eller faller. Fonden placerar i räntebärande värdepapper i olika valutor utgivna av stater, kommuner och företag. Dessa ska lägst ha kreditvärderingsbetyget BB (investment grade) enligt Standard & Poor's eller Ba3 enligt Moody's skala. Fonden kan också placera i värdepapper utan officiellt kreditvärderingsbetyg som vi bedömer har en likvärdig kreditkvalitet. Fonden får också placera i räntederivat såsom terminskontrakt, återköpsavtal och swapavtal. För att kunna skapa positiv avkastning får fonden ha negativ genomsnittlig återstående rän...
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka -0,1%
1 månad -0,3%
3 månader 0,0%
1 år -0,4%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 1,1%
Sedan start 0,0%
Kursdatum: 2019-11-21
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Kort ränta
63,2%
Lång ränta
36,8%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31