Alpcot Equities R

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
107,90 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - euro, aggressiv, global
Senaste kursdatum
2019-09-17
ISIN
LU1081248731
Fondens startdatum
2015-05-28
Jämförelseindex
Cat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,10%
Förvaltningskostnad
1,95%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,4%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
5,9%
Informationskvot 3 år
-1,1
   
Fondbolag
Alpcot Capital Management Ltd.
Hemsida
www.alpcot.com
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
5 Vigo Street,
Telefon
+44 20 75180530
 
Placeringsinriktning
Syftet med delfonden är att generera långsiktig värdestegring för dess andelsägare genom att företrädesvis investera i andelar i andra fonder (inklusive andra delfonder till fonden), men den kan även investera direkt i bolagsandelar (aktier eller aktierelaterade värdepapper), i instrument med fast avkastning globalt samt i värdepapper vars utfärdare är listade på reglerade marknader eller i depåbevis som exponeras mot ovannämnda värdepapper. Delfonden kommer att vara väl diversifierad och ha som mål att inte falla under 70% av det högsta pris som har uppnåtts under en ettårsperiod. Under normala marknadsförhållanden kommer investeringar i likvida tillgångar och skuldförbindelser oavsett slag inte att överskrida 25% av delfondens nettotillgångar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,4%
1 vecka 0,8%
1 månad 8,0%
3 månader 2,2%
1 år 1,0%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 15,6%
Sedan start 16,3%
Kursdatum: 2019-09-17
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
40,6%
Sverige
24,0%
Nordamerika
17,8%
Östeuropa
9,4%
Övrigt
8,1%
Totalt är 92,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Finans
26,6%
Industri
13,7%
Energi
13,7%
Konsument, cyklisk
11,9%
Teknik
7,2%
Sjukvård
6,6%
Konsument, stabil
6,5%
Råvaror
6,0%
Övrigt
7,7%
Totalt är 92,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Aktier
92,2%
Övrigt
7,0%
Kort ränta
0,8%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31