Alpcot Equities R

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
114,48 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - euro, aggressiv, global
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
LU1081248731
Fondens startdatum
2015-05-28
Jämförelseindex
Cat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,00%
Förvaltningskostnad
1,95%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
7,5%
Informationskvot 3 år
-0,8
   
Fondbolag
Alpcot Capital Management Ltd.
Hemsida
www.alpcot.com
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
5 Vigo Street,
Telefon
+44 20 75180530
 
Placeringsinriktning
Fonden har som mål att generera långsiktig värdestegring åt sina andelsägare genom att investera i en väldiversifierad portfölj med exponering mot globala aktier. Fonden är en aktivt förvaltad fond. Lägst 90% av fondförmögenheten skall vara placerade i aktier, aktierelaterade överlåtbara värdepapper och andra fonder med exponering mot den globala aktiemarknaden. Maximalt 10% av fondens medel kan investeras i räntebärande värdepapper. Fonden kommer normalt ej att handla med derivat, och innehav i utländska valutor är normalt inte säkrade mot svenska kronor.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -1,4%
1 vecka -1,7%
1 månad -4,3%
3 månader 0,4%
1 år 6,7%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet -2,8%
Sedan start 23,4%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
38,4%
Nordamerika
19,0%
Sverige
18,5%
Östeuropa
10,0%
Asien exkl Japan
9,5%
Övrigt
4,5%
Totalt är 97,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Finans
26,2%
Energi
19,2%
Industri
12,3%
Konsument, cyklisk
9,2%
Sjukvård
6,6%
Konsument, stabil
5,7%
Råvaror
5,7%
Kommunikation
5,3%
Övrigt
9,7%
Totalt är 97,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
97,4%
Övrigt
1,7%
Kort ränta
1,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31