Swedbank Robur Access Asien

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
279,80 SEK
PPM-nummer
978981
Morningstar kategori
Asien ex Japan
Senaste kursdatum
2020-01-23
ISIN
SE0007074117
Fondens startdatum
2015-09-23
Jämförelseindex
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,20%
Förvaltningskostnad
0,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,8%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
1,7%
Informationskvot 3 år
0,0
   
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Johan Andreasson
Adress
Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
Telefon
+46 8 585 92400
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond som placerar i företag inom olika branscher i Asien exklusive Japan. Målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet MSCI AC Asia Ex Japan Net, vilket är ett marknadsvärdeindex som följer utvecklingen av stora och medelstora bolag på de asiatiska aktiemarknaderna, exklusive Japan. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterlikna sammansättningen av sitt index. Det förväntas dock kunna uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och index eftersom fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Indexfond Asien fusionerades med Access Asien den 24/9-15. Fonderna har likartade placeringsinriktningar och värdeutvecklingen fram till 24/9-15 avser Indexfond Asien.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -1,5%
1 vecka -1,9%
1 månad 2,5%
3 månader 8,5%
1 år 20,9%
10 år 140,8%
15 år -
Sedan årsskiftet 2,7%
Sedan start -
Kursdatum: 2020-01-23
Innehav
Asien exkl Japan
99,3%
Övrigt
0,7%
Totalt är 116,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Finans
25,2%
Teknik
19,6%
Kommunikation
12,6%
Konsument, cyklisk
9,3%
Industri
7,7%
Fastigheter
6,7%
Konsument, stabil
5,2%
Övrigt
13,7%
Totalt är 116,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
115,4%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
-15,4%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31