Enter Småbolagsfond B

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
2 304,73 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Sverige, små-/medelstora bolag
Senaste kursdatum
2020-02-19
ISIN
SE0007439310
Fondens startdatum
2015-09-01
Jämförelseindex
MSCI Sweden Small Cap NR SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,82%
Förvaltningskostnad
0,75%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,1%
Sharpe Ratio 3 år
1,5
Tracking Error 3 år %
6,4%
Informationskvot 3 år
1,0
   
Fondbolag
Enter Fonder AB
Hemsida
www.enterfonder.se
Förvaltarens namn
Jon Hyltner
Adress
Box 7415
103 91 Stockholm
Stockholm
Telefon
+46 8 7905700
 
Placeringsinriktning
Enter Småbolagsfond är en fond med hållbar inriktning som placerar huvudsakligen på den svenska marknaden. Den äger inte värdepapper i bolag som tillverkar landminor, kluster- och atomvapen, bolag som äger fossila tillgångar för exploatering eller bolag som producerar pornografi. Fonden investerar heller inte i bolag som producerar alkohol, tobak, vapen, spel samt distribuerar pornografi. Målsättningen är att skapa god avkastning genom att investera i mindre bolag på Stockholmsbörsen. Avkastningen för småbolag har historiskt sett varit mer positiv än för större bolag. Investeringsstrategin bygger på att identifiera bolag som har en tydlig tillväxtpotential (organisk, via expansion eller förvärv), sund och uthållig affärsmodell, bra management samt gärna stark eller växande marknadsposition. Investeringsmetoden är tydligt aktiv vilket innebär att fonden investerar oberoende av respektive bolags marknadsvärde eller storlek inom småbolagssektorn.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,9%
1 vecka 3,0%
1 månad 6,5%
3 månader 22,4%
1 år 53,9%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 12,0%
Sedan start 130,5%
Kursdatum: 2020-02-19
Innehav
Sverige
92,3%
Västeuropa exkl Sverige
5,6%
Övrigt
2,2%
Totalt är 98,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Industri
33,4%
Teknik
19,9%
Fastigheter
13,9%
Sjukvård
9,8%
Kommunikation
9,1%
Konsument, stabil
7,2%
Konsument, cyklisk
6,4%
Övrigt
0,4%
Totalt är 98,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
98,7%
Kort ränta
1,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31