Danske Invest Emerging & Front Mkts A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
12,52 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Senaste kursdatum
2019-12-11
ISIN
LU1116403194
Fondens startdatum
2015-09-08
Jämförelseindex
MSCI Emerging Markets SMID NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
2,30%
Förvaltningskostnad
1,80%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
11,7%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
5,6%
Informationskvot 3 år
-0,2
   
Fondbolag
Danske Invest Management Company SA
Hemsida
www.danskeinvest.se
Förvaltarens namn
Antti Raappana
Adress
Box 7523
103 92 Stockholm
Sverige
Telefon
0752 48 30 00
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar primärt i företag som har sin hemvist, eller vars verksamhet huvudsakligen bedrivs, på tillväxt- eller frontiermarknader (som definierat av MSCI) och som är noterade eller som handlas på en reglerad marknad. Fonden investerar primärt i aktier och aktierelaterade värdepapper som teckningsoptioner och s.k. P-notes samt andra finansiella derivatinstrument. Fonden kan investera upp till 10% av sin förmögenhet i företag som är noterade på Shanghai Hong Kong Stock Connect. Investeringsstrategin är aktiv. Investeringarna görs med hänsyn till den förväntade avkastningen; sektorer, länder och valutor kan följaktligen därmed över- eller underviktas.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -1,1%
1 vecka -0,4%
1 månad -4,7%
3 månader -2,9%
1 år 12,0%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 13,8%
Sedan start 39,0%
Kursdatum: 2019-12-11
Innehav
Asien exkl Japan
50,6%
Afrika och Mellanöstern
19,6%
Latinamerika
16,3%
Östeuropa
9,4%
Övrigt
4,1%
Totalt är 96,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Finans
24,4%
Konsument, cyklisk
16,1%
Industri
11,5%
Sjukvård
9,2%
Konsument, stabil
8,0%
Fastigheter
7,8%
Teknik
7,1%
Kommunikation
6,1%
Allmännyttigt
5,1%
Övrigt
4,7%
Totalt är 96,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
96,1%
Kort ränta
2,6%
Lång ränta
1,0%
Övrigt
0,3%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31