Arctic Return Class L

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
1 122,18 NOK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - NOK obligationer, medellånga
Senaste kursdatum
2019-09-16
ISIN
IE00BYT07T65
Fondens startdatum
2015-10-13
Jämförelseindex
OSE Statsobligasjonsind 1.00
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,55%
Förvaltningskostnad
0,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
7,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
0,5%
Informationskvot 3 år
4,8
   
Fondbolag
Arctic Fund Management AS
Hemsida
www.arctic.com/afm
Förvaltarens namn
Trond Tömmerås
Adress
Haakon VII´s gt 5
P.O. Box 1833 Vika
0123 Oslo
Telefon
+47 21 013100
 
Placeringsinriktning
Den viktigaste marknaden för fonden kommer att vara den nordiska obligationsmarknaden. Fonden kommer att investera i obligationer och penningmarknadsinstrument som är utgivna eller garanterade av stater, lokala myndigheter, finansiella institut samt välrenommerade och finansiellt sunda företag i Norden och andra länder i Europa. Fonden kommer att investera minimum 70% av nettovärdet (NAV) i Investment Grade eller Investment Grademotsvarande obligationer eller penningmarknadsinstrument (kreditbetygen AAA till BBB- enligt den betygsskala som används av Standard & Poor’s), eller motsvarande. Den genomsnittliga modifierade durationen i fondens portfölj av tillgångar skall ligga inom intervallet 0-12 månader.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,6%
1 vecka -0,3%
1 månad 0,6%
3 månader -0,1%
1 år 1,1%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 8,0%
Sedan start 20,9%
Kursdatum: 2019-09-16
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Lång ränta
84,7%
Kort ränta
14,7%
Övrigt
0,7%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31