SEB Industrial Opp HNWC H-EUR

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
126,55 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Övriga aktiefonder
Senaste kursdatum
2019-11-15
ISIN
LU1242470554
Fondens startdatum
2015-11-18
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,58%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
17,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Simone Hirschvogl
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
SEB Industrial Opportunities harsom målsättning att skapa en långsiktig värdetillväxt till väl avvägd risk. Med hjälp av analys och urval tar vi aktiva beslut. Vi fokuserar på noterade bolag, oavsett industriell sektor eller geografisk placering, som går igenom operativa och strategiska förbättringar och som visar potentiella långsiktiga tillväxtmöjligheter. Placeringarna kommer att koncentreras till ett begränsat antal bolag, normalt cirka 10 bolag. Huvudkategorin av finansiella instrument i fonden utgörs av aktier och aktierelaterade instrument.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,2%
1 vecka 1,0%
1 månad 3,9%
3 månader 7,8%
1 år 5,3%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 18,4%
Sedan start 44,9%
Kursdatum: 2019-11-15
Innehav
Nordamerika
63,8%
Asien exkl Japan
22,9%
Sverige
7,5%
Västeuropa exkl Sverige
5,7%
Totalt är 93,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Konsument, cyklisk
32,8%
Teknik
27,3%
Sjukvård
21,3%
Energi
7,7%
Konsument, stabil
6,7%
Övrigt
4,2%
Totalt är 93,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
93,5%
Kort ränta
6,5%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30