Handelsbanken Japan Tema (A1 EUR)

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
9,06 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Japan
Senaste kursdatum
2019-11-14
ISIN
SE0007756820
Fondens startdatum
2016-03-08
Jämförelseindex
TOPIX TR JPY
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,60%
Förvaltningskostnad
1,60%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
6,0%
Informationskvot 3 år
-0,1
   
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Hemsida
www.handelsbanken.se/fonder
Förvaltarens namn
Staffan Lindfeldt
Adress
BLASIEHOLMSTORG 12
STOCKHOLM V7 10670
Telefon
+46 8 7011000
 
Placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden placerar i aktier utgivna av företag i Japan. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Exempel på våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. En restriktiv hållning till fossila bränslen tillämpas och kriterier för bolag med verksamhet inom områdena/branscherna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi beaktas. För vidare information hänvisas till fondens informationsbroschyr.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -1,1%
1 vecka 0,9%
1 månad 4,7%
3 månader 11,5%
1 år 24,1%
10 år 151,8%
15 år 128,4%
Sedan årsskiftet 37,7%
Sedan start 62,6%
Kursdatum: 2019-11-14
Innehav
Japan
100,0%
Totalt är 97,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Teknik
24,7%
Industri
22,9%
Finans
12,3%
Sjukvård
10,1%
Kommunikation
10,0%
Konsument, cyklisk
9,1%
Konsument, stabil
7,9%
Övrigt
2,9%
Totalt är 97,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
97,1%
Kort ränta
2,9%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31