Affärsvärldenfonden B

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
121,11 SEK
PPM-nummer
989905
Morningstar kategori
Sverige
Senaste kursdatum
2018-05-23
ISIN
SE0007158407
Fondens startdatum
2015-12-31
Jämförelseindex
MSCI Sweden NR SEK
 
Köpavgift
Uppgift saknas
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,28%
Förvaltningskostnad
2,25%
Resultatbaserad avgift
Uppgift saknas
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Lundmark & Co Fondförvaltning AB
Hemsida
www.lundmarkfonder.se
Förvaltarens namn
Håkan Lundmark
Adress
Riddargatan 17
114 57 Stockholm
Telefon
+46 (0)8-214435
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar främst i svenska aktier och är i huvudsak fullinvesterad. Fonden delar in bolagen i olika kategorier för att sedan inom respektive kategori hitta de bästa bolags- och aktieinvesteringarna. Fonden är bred och kan därför investera i såväl små- som medelstora bolag. Fonden har som mål att ge en avkastning bättre avkastning än stockholmsbörsen. Fonden kan skydda sig med derivat vid ev börsnedgång.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 1,5%
1 månad 5,4%
3 månader 6,5%
1 år -3,6%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 6,1%
Sedan start 18,4%
Kursdatum: 2018-05-23
Innehav
Sverige
95,7%
Övrigt
4,3%
Totalt är 96,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2018-04-30
Sjukvård
26,0%
Industri
13,7%
Teknik
12,5%
Konsument, stabil
11,9%
Konsument, cyklisk
10,8%
Råvaror
8,8%
Energi
6,8%
Övrigt
9,5%
Totalt är 96,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2018-04-30
Aktier
96,4%
Kort ränta
3,6%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2018-04-30