Nordkinn Fixed Income Macro Fund SEK D

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
105,98 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, övriga
Senaste kursdatum
2019-12-30
ISIN
SE0005218922
Fondens startdatum
2016-02-01
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,50%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
2,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Nordkinn Asset Management
Hemsida
www.nordkinnam.se
Förvaltarens namn
Alexander Melsom
Adress
Kungsgatan 33, 6 tr
Telefon
+46 8 4734050
 
Placeringsinriktning
Fonden har som målsättningen att skapa positiv avkastning oavsett marknadsklimat, s.k. absolut avkastning. Förvaltningen fokuserar på de nordiska kapitalmarknaderna, men investerar även i övriga OECD-marknader. Tonvikt läggs på ränte- och valutamarknader där investeringar framförallt görs i räntebärande värdepapper, valutor samt olika typer av derivatinstrument. Placeringar i räntemarknader kommer inte vid någon tidpunkt understiga 50 procent av fondens värde. Fondens placeringsmöjligheter är mindre begränsande än för värdepappersfonder, såsom möjligheten till belåning, blankning samt att i större omfattning använda derivatinstrument. Detta möjliggör för fonden att utnyttja önskvärda risker, att neutralisera icke önskvärda risker samt att kombinera långa positioner (stiger i värde när priset går upp, minskar i värde när priset går ner) och korta positioner (stiger i värde när priset går ned, minskar i värde när priset går upp).
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -
1 vecka -
1 månad 0,5%
3 månader 0,3%
1 år 2,5%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 2,5%
Sedan start 6,0%
Kursdatum: 2019-12-30
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är - av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per -
Uppgift saknas.
Totalt är - av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per -
Portföljen uppdaterad per -