She Invest Sweden

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
127,11 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Sverige
Senaste kursdatum
2019-12-05
ISIN
SE0006852232
Fondens startdatum
2015-08-26
Jämförelseindex
MSCI Sweden NR SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,25%
Förvaltningskostnad
1,60%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
9,9%
Sharpe Ratio 3 år
0,4
Tracking Error 3 år %
9,5%
Informationskvot 3 år
-0,7
   
Fondbolag
ALFAKRAFT Fonder AB
Hemsida
www.alfakraft.se
Förvaltarens namn
Bengt Lindblad
Adress
Skeppsbron 34
Telefon
+46 8 54518880
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond som investerar i svenska företag som har hög andel kvinnor i ledande ställning. Exponering mot aktiemarknaden uppnås genom placeringar i aktie- och aktiemarknadsrelaterade derivatinstrument samt i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Fonden får genom derivatanvändning åstadkomma så kallad hävstångseffekt.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,3%
1 vecka 0,1%
1 månad 3,2%
3 månader 10,8%
1 år 15,6%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 20,6%
Sedan start 27,1%
Kursdatum: 2019-12-05
Innehav
Sverige
100,0%
Övrigt
0,0%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Fastigheter
39,7%
Konsument, stabil
16,8%
Finans
16,0%
Industri
9,9%
Sjukvård
8,9%
Övrigt
8,7%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31