Aktia Nordic Micro Cap B

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
1,40 EUR
PPM-nummer
267815
Morningstar kategori
Norden, små-/medelstora bolag
Senaste kursdatum
2019-04-18
ISIN
FI4000223565
Fondens startdatum
2016-11-03
Jämförelseindex
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,99%
Förvaltningskostnad
1,99%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Aktia Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.aktia.fi
Förvaltarens namn
Jan Brännback
Adress
Mannerheimintie 14
00100 Helsingfors
Telefon
+358 (0)10 247 6843
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar sina tillgångar i småbolags aktier och aktierelaterade instrument på den nordiska marknaden. Med småbolag avses företag med ett marknadsvärde som vid placeringstidpunkten understiger 500 miljoner euro. Antalet innehav i fonden Aktia Nordic Micro Cap är i regel 30–45 bolag. Fonden Investerar i finansiella instrumenten består huvudsakligen av aktier, aktierelaterade instrument, fonder och obligationer, men med en stor, eller rent av full, exponering mot aktier och aktierelaterade instrument. Därutöver har fonden även möjlighet att investera i fonder inom segmentet alternativa placeringar samt i slutna fastighetsfonder, så kallade REIT:s. Exponering mot tillgångslag som obligationer utfärdade av företag med lägre kreditvärdighet, så kallade non investment grade eller high yield-obligationer, och tillväxtmarknadsobligationer kommer att uppnås genom investeringar i fonder. Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet eller för risksäkring.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 1,4%
1 månad 3,5%
3 månader 17,0%
1 år 14,4%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 27,5%
Sedan start 47,6%
Kursdatum: 2019-04-18
Innehav
Sverige
64,1%
Västeuropa exkl Sverige
35,9%
Totalt är 96,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2018-12-31
Teknik
61,5%
Sjukvård
13,8%
Konsument, cyklisk
10,2%
Industri
6,8%
Övrigt
7,6%
Totalt är 96,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2018-12-31
Aktier
96,7%
Kort ränta
3,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2018-12-31