Arctic Nordic Equities A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
3 277,68 NOK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Norden
Senaste kursdatum
2020-02-20
ISIN
IE00B8J4F142
Fondens startdatum
2012-07-06
Jämförelseindex
MSCI Nordic Countries NR EUR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,71%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
15,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
6,0%
Informationskvot 3 år
-0,3
   
Fondbolag
Arctic Fund Management AS
Hemsida
www.arctic.com/afm
Förvaltarens namn
Ole Dahl
Adress
Haakon VII´s gt 5
P.O. Box 1833 Vika
0123 Oslo
Telefon
+47 21 013100
 
Placeringsinriktning
Fondens investeringsmål är att öka värdet på din investering genom att huvudsakligen investera i aktier som är noterade eller handlas på marknader i Norden. Fonden kommer inte att ha ett specifikt bransch- eller sektorfokus. Målet är att minst 80 % av fondens substansvärde ska investeras i aktier i Norden och/eller finansiella derivatinstrument baserade på nordiska aktier och bestå av en portfölj med 30 till 70 positioner.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 1,1%
1 månad 2,0%
3 månader 10,2%
1 år 13,7%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 5,0%
Sedan start 200,8%
Kursdatum: 2020-02-20
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
72,6%
Sverige
24,4%
Övrigt
3,0%
Totalt är 97,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Industri
25,0%
Konsument, cyklisk
15,2%
Konsument, stabil
11,9%
Finans
10,9%
Sjukvård
9,3%
Råvaror
7,6%
Energi
7,1%
Kommunikation
6,8%
Teknik
6,1%
Totalt är 97,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
97,2%
Kort ränta
2,8%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31