Tellus Bank & Finansfond

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
100,64 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Branschfond, finans
Senaste kursdatum
2019-11-08
ISIN
SE0009522410
Fondens startdatum
2017-02-01
Jämförelseindex
MSCI World/Financials NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,00%
Förvaltningskostnad
1,00%
Resultatbaserad avgift
10,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Tellus Fonder AB
Hemsida
www.tellusfonder.se
Förvaltarens namn
Jan Petersson
Adress
Box 5855
Telefon
+46 8 54517016
 
Placeringsinriktning
Efter finanskris och statsskuldkris har med stora stödprogram och låga räntor skapats en miljö som är mycket gynnsam för banker att verka i. Banker är systemviktiga för ekonomin globalt. Därför har de getts dessa förutsättningar. Trots detta värderas banker långt ifrån sina historiska värderingar och ger i dagens nollräntemiljö mycket höga direktavkastningar. Vi vill ha möjlighet att tillvara dessa höga direktavkastningar och fonden är därför utdelande. Vi investerar i Europeiska bank och finansaktier och vi använder en flexibel aktieandel för att hantera de stora svängningar som denna sektor kan uppvisa.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,4%
1 vecka 1,3%
1 månad 3,7%
3 månader 2,6%
1 år -3,4%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 4,8%
Sedan start 2,4%
Kursdatum: 2019-11-08
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
68,7%
Sverige
31,3%
Totalt är 76,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Finans
100,0%
Totalt är 76,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
76,6%
Kort ränta
19,5%
Övrigt
3,9%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30