SEB Realräntefond C SEK - Lux

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
1 029,66 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, reala
Senaste kursdatum
2019-11-15
ISIN
LU1570384609
Fondens startdatum
2017-03-07
Jämförelseindex
BBgBarc Gbl Infl Linked Sweden TR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,55%
Förvaltningskostnad
0,80%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Mattias Ekström
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar huvudsakligen i realränteobligationer och andra obligationer utfärdade i svenska kronor. Värdet på realobligationer är skyddat för inflation eftersom den reala räntan räknas upp med inflationen. När inflationen går upp, höjs avkastningen i motsvarande grad. Fondens finansiella instrument består huvudsakligen av inflationsskyddade värdepapper samt av obligationer och ränterelaterade instrument utfärdade i svenska kronor av företag, stater eller bolåneinstitut med ett kreditbetyg på minst AA på Standard & Poor's skala eller motsvarande. Derivatinstrument kan användas för att uppnå placeringsmålet och underlätta förvaltningen av fonden. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 0,6%
1 månad -0,3%
3 månader -2,1%
1 år 1,3%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 1,5%
Sedan start 3,0%
Kursdatum: 2019-11-15
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
102,4%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
-2,4%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31