Fondita European Micro Cap B

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
114,25 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Europa, småbolag
Senaste kursdatum
2019-11-18
ISIN
FI4000242854
Fondens startdatum
2017-03-07
Jämförelseindex
MSCI Europe Small Cap NR EUR
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
2,00%
Förvaltningskostnad
2,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Fondita Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.fondita.fi
Förvaltarens namn
Kenneth Blomqvist
Adress
-
Telefon
+46(0)8 23 23 22
 
Placeringsinriktning
Fondita European Micro Cap Placeringsfond är en aktiefond, som inledde sin verksamhet den 7.3.2017. Den investerar sina medel i första hand i små börsnoterade bolags aktier i EU-länder och Schweiz. Fonden placerar inte i nordiska bolag. Med små bolag avses sådana bolag, vilkas börsvärde är lägre än 800 miljoner euro. För att nå fondens placeringsmål bedrivs aktiv portföljförvaltning. Fondbolaget Fondita avser inte att bedriva en aktiv ägarpolitik.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,1%
1 vecka 2,6%
1 månad 5,4%
3 månader 10,2%
1 år 12,4%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 26,5%
Sedan start 27,9%
Kursdatum: 2019-11-18
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
100,0%
Totalt är 99,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Teknik
33,7%
Sjukvård
32,3%
Industri
20,0%
Råvaror
6,5%
Övrigt
7,5%
Totalt är 99,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
99,5%
Kort ränta
0,5%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31