Öhman Grön Obligationsfond A

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
102,73 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, medellånga
Senaste kursdatum
2019-08-20
ISIN
SE0010324384
Fondens startdatum
2017-10-12
Jämförelseindex
FTSE Swedish GBI 1-3 Yr SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,63%
Förvaltningskostnad
1,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
E. Öhman J:or Fonder AB
Hemsida
www.ohman.se
Förvaltarens namn
Erika Wranegård
Adress
Berzelii Park 9
P O Box 7837
SE-103 98 Stockholm
Telefon
+46 8 4075800
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar företrädesvis i gröna företagsobligationer med hög kreditvärdighet, och till viss del gröna företagsobligationer med lägre kreditkvalitet. Då utbudet av gröna företagsobligationer är begränsat kommer fonden även placera i andra gröna obligationer samt andra räntebärande överlåtbara värdepapper och då i första hand obligationer med tydligt syfte att bidra till social och/eller miljömässig hållbar utveckling. Placeringarna görs globalt men med fokus på den nordiska marknaden. Fonden investerar i bolag och emittenter som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,2%
1 månad 0,7%
3 månader 1,4%
1 år 2,4%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 3,0%
Sedan start 2,7%
Kursdatum: 2019-08-20
Innehav
Nordamerika
99,0%
Övrigt
1,0%
Totalt är 5,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Teknik
23,6%
Finans
16,1%
Sjukvård
13,7%
Konsument, cyklisk
12,1%
Industri
10,0%
Konsument, stabil
7,8%
Övrigt
16,8%
Totalt är 5,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Lång ränta
96,1%
Övrigt
11,4%
Aktier
5,7%
Kort ränta
-13,2%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31