Ålandsbanken Premium 50 SEK Dreamsfonden

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
288,19 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, balanserad
Senaste kursdatum
2019-12-12
ISIN
FI4000266531
Fondens startdatum
2017-07-17
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
Uppgift saknas
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,09%
Förvaltningskostnad
1,00%
Resultatbaserad avgift
Uppgift saknas
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy
Hemsida
www.alandsbanken.fi
Förvaltarens namn
Niklas Wellfelt
Adress
Nygatan 2
Finland
Telefon
+358 20429088
 
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att på lång sikt uppnå en gynnsam värdeutveckling med balanserad aktierisk. Fondens tillgångar placeras i räntebärande värdepapper och aktier, globalt. I ett normalläge placeras 50 % av fondens tillgångar i räntebärande värdepapper och 50 % i aktier. Fonden placerar sina tillgångar enligt en aktiv placeringsstrategi. Beroende på marknadsläget kan fonden placera 0–70 % av sina medel i aktier och maximalt 100 % i räntebärande värdepapper. Fonden strävar i ett normalläge på räntemarknaden efter att ha en genomsnittlig duration som är längre än 1 år för sina ränteplaceringar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,4%
1 vecka 0,6%
1 månad -2,2%
3 månader 0,8%
1 år 10,4%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 15,1%
Sedan start 6,6%
Kursdatum: 2019-12-12
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
41,4%
Sverige
27,1%
Nordamerika
26,8%
Övrigt
4,6%
Totalt är 47,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Finans
19,9%
Industri
18,8%
Sjukvård
13,9%
Teknik
12,0%
Konsument, stabil
7,6%
Konsument, cyklisk
6,9%
Råvaror
6,4%
Kommunikation
6,2%
Övrigt
8,2%
Totalt är 47,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Aktier
47,3%
Lång ränta
22,8%
Kort ränta
22,5%
Övrigt
7,4%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30