Indecap Guide Q30 C

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
126,68 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Sverige, små-/medelstora bolag
Senaste kursdatum
2020-02-14
ISIN
SE0010441352
Fondens startdatum
2017-10-04
Jämförelseindex
MSCI Sweden Small Cap NR SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,54%
Förvaltningskostnad
0,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Indecap AB
Hemsida
www.indecapfonder.se
Förvaltarens namn
Elena Herrero
Adress
Regeringsgatan 60
Telefon
46 8 409 454 00
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar i huvudsak i noterade bolag på den svenska aktiemarknaden som har en hög andel kvinnor på ledande positioner. Fonden placerar ”Best in Class” inom respektive sektor vilket gör att fonden får en relativt god riskspridning mellan sektorer. Fonden är övertid fullinvesterad men likvida medel kan uppgå till 10 procent. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar och undviker även att investera i vapen, alkohol, tobak, pornografi och spel. Målsättningen är att fonden ska uppvisa en god riskjusterad avkastning relativt jämförbara produkter samt utvecklas bättre än MSCI Sweden (Net TR).
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,2%
1 vecka 1,3%
1 månad 0,9%
3 månader 7,7%
1 år 23,0%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 1,4%
Sedan start 26,7%
Kursdatum: 2020-02-14
Innehav
Sverige
97,0%
Övrigt
3,0%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Industri
30,3%
Finans
18,6%
Teknik
13,3%
Råvaror
10,1%
Konsument, cyklisk
7,0%
Konsument, stabil
7,0%
Sjukvård
6,7%
Övrigt
7,0%
Totalt är 100,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
100,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31