Danske Invest Sverige Ränta SA d

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
973,99 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, långa
Senaste kursdatum
2020-02-20
ISIN
LU1349499530
Fondens startdatum
2017-11-10
Jämförelseindex
FTSE Swedish GBI SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,50%
Förvaltningskostnad
0,39%
Resultatbaserad avgift
Uppgift saknas
 
Standardavvikelse 3 år %
1,2%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
1,4%
Informationskvot 3 år
-1,0
   
Fondbolag
Danske Invest Management Company SA
Hemsida
www.danskeinvest.se
Förvaltarens namn
Stefan Rocklind
Adress
Box 7523
103 92 Stockholm
Sverige
Telefon
0752 48 30 00
 
Placeringsinriktning
Investeringarna sker i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utställda i svenska kronor. Den totala genomsnittliga modifierade durationen (ränterisk), inklusive kassa, är 1 till 5 år. Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter. Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 0,3%
1 månad 0,8%
3 månader 0,2%
1 år 1,0%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 0,9%
Sedan start 1,6%
Kursdatum: 2020-02-20
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Lång ränta
95,7%
Kort ränta
4,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31