Danske Invest Sverige Ränta SI

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
1 151,40 SEK
PPM-nummer
901603
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, långa
Senaste kursdatum
2020-01-24
ISIN
LU1349499027
Fondens startdatum
2017-11-13
Jämförelseindex
FTSE Swedish GBI SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,50%
Förvaltningskostnad
0,39%
Resultatbaserad avgift
Uppgift saknas
 
Standardavvikelse 3 år %
1,2%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
1,5%
Informationskvot 3 år
-0,7
   
Fondbolag
Danske Invest Management Company SA
Hemsida
www.danskeinvest.se
Förvaltarens namn
Stefan Rocklind
Adress
Box 7523
103 92 Stockholm
Sverige
Telefon
0752 48 30 00
 
Placeringsinriktning
Investeringarna sker i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utställda i svenska kronor. Den totala genomsnittliga modifierade durationen (ränterisk), inklusive kassa, är 1 till 5 år. Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter. Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,2%
1 månad 0,1%
3 månader -0,4%
1 år 0,7%
10 år 23,4%
15 år 45,3%
Sedan årsskiftet 0,3%
Sedan start 1,0%
Kursdatum: 2020-01-24
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
94,3%
Kort ränta
5,8%
Övrigt
-0,1%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31