Danske Invest Sverige Real Ränta SA

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
125,08 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, reala
Senaste kursdatum
2019-11-20
ISIN
LU1349500642
Fondens startdatum
2017-11-10
Jämförelseindex
BBgBarc Gbl Infl Linked Sweden TR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,66%
Förvaltningskostnad
0,53%
Resultatbaserad avgift
Uppgift saknas
 
Standardavvikelse 3 år %
2,3%
Sharpe Ratio 3 år
0,5
Tracking Error 3 år %
0,4%
Informationskvot 3 år
-1,9
   
Fondbolag
Danske Invest Management Company SA
Hemsida
www.danskeinvest.se
Förvaltarens namn
Stefan Rocklind
Adress
Box 7523
103 92 Stockholm
Sverige
Telefon
0752 48 30 00
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad svensk realräntefond. Minst 75 procent av innehaven skall utgöras av realränteobligationer vars avkastning löpande räknas upp med den faktiska inflationen. Obligationerna skall vara emitterade i svenska kronor. Fondens genomsnittliga duration (ränterisk) skall ligga mellan 2 och 12 år.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,2%
1 vecka 0,5%
1 månad 0,1%
3 månader -1,9%
1 år 1,4%
10 år 30,2%
15 år -
Sedan årsskiftet 1,7%
Sedan start 2,7%
Kursdatum: 2019-11-20
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
98,5%
Kort ränta
1,5%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31