Danske Invest Horisont Ränta SA

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
121,49 SEK
PPM-nummer
732487
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, långa
Senaste kursdatum
2020-01-24
ISIN
LU1349513462
Fondens startdatum
2017-11-10
Jämförelseindex
FTSE Swedish GBI SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,72%
Förvaltningskostnad
0,55%
Resultatbaserad avgift
Uppgift saknas
 
Standardavvikelse 3 år %
1,4%
Sharpe Ratio 3 år
1,3
Tracking Error 3 år %
1,6%
Informationskvot 3 år
0,1
   
Fondbolag
Danske Invest Management A/S
Hemsida
www.danskeinvest.dk
Förvaltarens namn
Stefan Rocklind
Adress
Parallelvej 17
Telefon
+45 70 20 12 50
 
Placeringsinriktning
Fonden är en fondandelsfond som investerar i andra räntefonder och ränterelaterade värdepapper både i Sverige och utlandet. Placeringar i ränterelaterade överlåtbara värdepapper samt penningmarknadsinstrument får totalt uppgå till 20% av fondförmögenheten. Fonden förvaltas aktivt, och fördelningen mellan olika regioner, länder och sektorer varierar över tid. Valutarisk förekommer i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 0,3%
1 månad 0,4%
3 månader 0,0%
1 år 2,9%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 0,4%
Sedan start 2,9%
Kursdatum: 2020-01-24
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
93,6%
Kort ränta
5,6%
Övrigt
0,8%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31