Danske Invest Horisont Balanserad SA d

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
241,42 SEK
PPM-nummer
927632
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, balanserad
Senaste kursdatum
2020-01-24
ISIN
LU1349505955
Fondens startdatum
2017-11-10
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,21%
Förvaltningskostnad
1,05%
Resultatbaserad avgift
Uppgift saknas
 
Standardavvikelse 3 år %
6,7%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Danske Invest Management A/S
Hemsida
www.danskeinvest.dk
Förvaltarens namn
Stefan Rocklind
Adress
Parallelvej 17
Telefon
+45 70 20 12 50
 
Placeringsinriktning
Fonden är en sk fondandelsfond som investerar i andra aktie- och räntefonder med inriktning mot både Sverige och utlandet. Placeringar i överlåtbara värdepapper samt penningmarknadsinstrument får totalt uppgå till 20% av fondförmögenheten. Fördelningen mellan aktier och räntor är som utgångspunkt 50/50. Fonden förvaltas aktivt, och fördelningen mellan aktier och ränteplaceringar kan därför variera från normalläget. Valutarisk förekommer i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,5%
1 vecka 0,1%
1 månad 1,8%
3 månader 4,3%
1 år 15,7%
10 år 97,9%
15 år 175,2%
Sedan årsskiftet 2,1%
Sedan start 15,6%
Kursdatum: 2020-01-24
Innehav
Nordamerika
36,1%
Sverige
33,9%
Västeuropa exkl Sverige
15,7%
Asien exkl Japan
6,6%
Övrigt
7,8%
Totalt är 56,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Industri
19,9%
Finans
18,0%
Teknik
12,9%
Sjukvård
10,3%
Konsument, cyklisk
8,7%
Kommunikation
8,0%
Konsument, stabil
7,7%
Övrigt
14,4%
Totalt är 56,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
56,0%
Lång ränta
40,1%
Kort ränta
3,4%
Övrigt
0,5%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31