Danske Invest Horisont Försiktig SA

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
190,23 SEK
PPM-nummer
963462
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, försiktig
Senaste kursdatum
2020-01-24
ISIN
LU1349507498
Fondens startdatum
2017-11-10
Jämförelseindex
Cat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIWd
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,99%
Förvaltningskostnad
0,85%
Resultatbaserad avgift
Uppgift saknas
 
Standardavvikelse 3 år %
4,2%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
1,6%
Informationskvot 3 år
0,1
   
Fondbolag
Danske Invest Management A/S
Hemsida
www.danskeinvest.dk
Förvaltarens namn
Stefan Rocklind
Adress
Parallelvej 17
Telefon
+45 70 20 12 50
 
Placeringsinriktning
Räntefonder med inriktning mot både Sverige och utlandet. Placeringar i överlåtbara värdepapper samt penningmarknadsinstrument får totalt uppgå till 20% av fondförmögenheten. Fördelningen mellan aktier och räntor är som utgångspunkt 30/70. Fonden förvaltas aktivt, och fördelningen mellan aktier och ränteplaceringar kan därför variera från normalläget. Valutarisk förekommer i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,4%
1 vecka 0,2%
1 månad 1,3%
3 månader 2,6%
1 år 10,1%
10 år 65,1%
15 år 114,2%
Sedan årsskiftet 1,4%
Sedan start 9,8%
Kursdatum: 2020-01-24
Innehav
Nordamerika
37,8%
Sverige
32,3%
Västeuropa exkl Sverige
15,7%
Asien exkl Japan
6,3%
Övrigt
7,9%
Totalt är 33,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Industri
19,5%
Finans
17,8%
Teknik
13,2%
Sjukvård
10,5%
Konsument, cyklisk
8,8%
Kommunikation
8,2%
Konsument, stabil
7,7%
Övrigt
14,4%
Totalt är 33,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
60,8%
Aktier
33,9%
Kort ränta
4,8%
Övrigt
0,5%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31