Danske Invest Eastern Europe WA

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
12,49 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Östeuropa
Senaste kursdatum
2020-02-25
ISIN
LU1678979086
Fondens startdatum
2017-11-14
Jämförelseindex
MSCI EM Europe NR EUR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,35%
Förvaltningskostnad
1,70%
Resultatbaserad avgift
Uppgift saknas
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Danske Invest Management Company SA
Hemsida
www.danskeinvest.se
Förvaltarens namn
Ole Gotthardt
Adress
Box 7523
103 92 Stockholm
Sverige
Telefon
0752 48 30 00
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar huvudsakligen i aktier från företag som hör hemma i, eller vars verksamhet huvudsakligen bedrivs i Östeuropa eller i Turkiet och som är noterade på en officiell fondbörs. En mindre del kan investeras i aktier från företag hemmahörande i länder som gränsar till Östeuropa. Fonden följer en aktiv investeringsstrategi. Det innebär att vi försöker att hitta de bästa investeringar för att kunna erbjuda den högsta möjliga avkastningen med hänsyn tagen till risk. Strategin medför att avkastningen kan bli både högre och lägre än den generella utvecklingen för aktier i Östeuropa.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -
1 vecka -4,3%
1 månad -7,1%
3 månader -0,3%
1 år 21,2%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet -2,1%
Sedan start 33,2%
Kursdatum: 2020-02-25
Innehav
Östeuropa
93,0%
Västeuropa exkl Sverige
5,6%
Övrigt
1,4%
Totalt är 96,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Energi
39,2%
Finans
31,6%
Råvaror
10,6%
Kommunikation
6,6%
Övrigt
12,1%
Totalt är 96,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
96,2%
Kort ränta
3,1%
Övrigt
0,7%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31