Danske Invest Europe Small Cap WA

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
70,21 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Europa, småbolag
Senaste kursdatum
2019-11-19
ISIN
LU1687331196
Fondens startdatum
2017-11-15
Jämförelseindex
MSCI Europe Small Cap NR EUR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,20%
Förvaltningskostnad
1,60%
Resultatbaserad avgift
Uppgift saknas
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Danske Invest Management Company SA
Hemsida
www.danskeinvest.se
Förvaltarens namn
Ivan Larsen
Adress
Box 7523
103 92 Stockholm
Sverige
Telefon
0752 48 30 00
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier från mindre och mellanstora företag som hör hemma i, eller vars verksamhet huvudsakligen bedrivs i Europa (exklusive Ryssland) och som är noterade på en officiell fondbörs. En mindre andel kan investeras i aktier från företag hemmahörande i länder som gränsar till Europa. Fonden följer en aktiv investeringsstrategi, vilket innebär att vi försöker att hitta de bästa investeringarna för att kunna erbjuda den högsta möjliga avkastningen med hänsynstagande till risk. Strategin medför att avkastningen kan bli både högre eller lägre än jämförelsesindex.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,6%
1 vecka -0,9%
1 månad 3,0%
3 månader 9,1%
1 år 16,7%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 30,7%
Sedan start 11,7%
Kursdatum: 2019-11-19
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
95,0%
Övrigt
5,0%
Totalt är 98,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Teknik
26,7%
Sjukvård
17,4%
Konsument, cyklisk
13,2%
Industri
11,9%
Finans
10,9%
Konsument, stabil
7,5%
Råvaror
7,3%
Övrigt
5,1%
Totalt är 98,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
98,1%
Kort ränta
1,9%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30