Nordea 1 - Alpha 10 MA BC EUR

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
12,65 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, global makro
Senaste kursdatum
2020-01-28
ISIN
LU0841597866
Fondens startdatum
2017-11-20
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,44%
Förvaltningskostnad
1,10%
Resultatbaserad avgift
Uppgift saknas
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Nordea Investment Funds SA
Hemsida
www.nordea.lu
Förvaltarens namn
Asbjørn Trolle Hansen
Adress
562, rue de Neudorf
Telefon
00352 43 39 50 1
 
Placeringsinriktning
En hedgefond som placerar globalt i olika typer av tillgångsslag genom långa och korta positioner både i direkta investeringar och via derivat. Placeringarna görs huvudsakligen i statsobligationer, aktier och aktierelaterade värdepapper, obligationer och andra räntepapper, index-, ränte- och valutaterminer samt kredit- och råvaruderivat. Fonden omfattas av särskilda etiska kriterier. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fondens förvaltare undviker vidare att placera i företag där mer än 5 procent av företagets omsättning är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 1,1%
1 månad 3,1%
3 månader 0,9%
1 år 9,5%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 2,5%
Sedan start 11,8%
Kursdatum: 2020-01-28
Innehav
Nordamerika
58,7%
Asien exkl Japan
16,6%
Västeuropa exkl Sverige
16,0%
Övrigt
8,7%
Totalt är 67,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Sjukvård
27,8%
Teknik
16,3%
Kommunikation
15,3%
Finans
11,6%
Konsument, stabil
10,0%
Industri
7,2%
Övrigt
11,8%
Totalt är 67,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
66,8%
Lång ränta
41,7%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
-8,4%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31